NİSA-70, NİSA Suresi 70. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

NİSA-70, NİSA Suresi 70. ayet için Kuran Meallerini Kıyasla

NİSA-70 için 40 meâl bulundu. Bayraktar Bayraklı (4/NİSÂ-70: Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.) / Cemal Külünkoğlu (4/NİSÂ-70: Bu, ihsan ve ikram Allah'ın lütfudur. (Bu ihsan ve ikrama mazhar olanların kadrini) Allah'ın biliyor olması yeter.)
Sureler
Ayetler
ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾

Zâlikel fadlu minallâh(minallâhi). Ve kefâ billâhi alîmâ(alîmen).

1.zâlike: işte bu
2.el fadlu: fazl, büyük ihsan
3.min allâhi: Allah'tan
4.ve kefâ bi: ve kâfi, yeterli
5.allâhi: Allah
6.alîmen: en iyi bilen

İmam İskender Ali Mihr: İşte bu fazl (büyük ihsan) Allah'tandır. Ve Allah, “en iyi bilen olarak” kâfidir.
Diyanet İşleri: Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.
Abdul Metin Saruhan: Bu lütuf Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

HİCR-41 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Âyete ekledikleri ve çıkardıkları kelimelerle Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu belirtmemiş olan mütercimlerimiz HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR. Sıratı Mustakîm'in Allah'a ulaştıran yol ol...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: Bu lütuf ve ihsân, Allah'tandır ve Allah'ın her şeyi bilmesi yeter.
Abdullah Parlıyan: Bu lütuf Allah'tandır ve herşeyi bilici olarak Allah yeter.
Adem Uğur: Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Ahmed Hulusi: Bu fazl Allâh'tandır. Yeterlidir onlara Esmâ'sıyla hakikatleri olan Aliym Allâh!
Ahmet Tekin: Bu lütuflar Allah’tandır. Her şeyi bilen olarak Allah yeter.
Ahmet Varol: Bu lütuf Allah'tandır. Bilici olarak Allah yeter.
Ali Bulaç: Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Ali Fikri Yavuz: İşte itaatkârlara yapılan bu ihsan Allah’dandır. Her şeyi bilici olarak Allah kâfidir.
Ali Ünal: Bu, Allah’ın bahşettiği çok büyük bir lütuftur. (Ona kimlerin lâyık olduğunu, lâyık olanların kadrini ve herkesin derecesini) Allah’ın bilmiş olması yeter.
Bayraktar Bayraklı: Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Bekir Sadak: Bu nimet, Allah'tandir. Bilen olarak Allah yeter. *
Celal Yıldırım: İşte bu bol nîmet, çok ihsan Allah'tandır. Allah'ın (her şeyi gereği gibi) bilmesi yeter.
Cemal Külünkoğlu: Bu, ihsan ve ikram Allah'ın lütfudur. (Bu ihsan ve ikrama mazhar olanların kadrini) Allah'ın biliyor olması yeter.
Diyanet İşleri (eski): Bu nimet, Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Diyanet Vakfi: Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Edip Yüksel: Bu lütuf ALLAH'tandır. Bilen olarak ALLAH yeter.
Elmalılı Hamdi Yazır: İşte bu fazıl, Allahdan: Elverir ki bilen Allah olsun
Elmalılı (sadeleştirilmiş): İşte bu lütuf Allah'tandır. Yeter ki bilen Allah olsun.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Gültekin Onan: Bu fazl (bol ihsan), Tanrı'dandır. Bilen olarak Tanrı yeter.
Harun Yıldırım: İşte bu Allah’tan bir lütuftur. Şüphesiz ki Alîm olarak Allah yeter.
Hasan Basri Çantay: Bu, Allahdan bir lutf-ü inâyetdir. (Her şey'i) hakkıyle bilici olarak Allah yeter.
Hayrat Neşriyat: Bu lütuf, Allah’dandır! (Ona mazhar olanı) hakkıyla bilici olarak da Allah yeter!
İbni Kesir: Bu büyük lütuf, Allah'tandır. Allah; her şeyi bilici olarak kafidir.
İlyas Yorulmaz: Bu mükafaatlar Allah dan bir lütuftur. Allah her şeyi bilen olarak yeter.
Kadri Çelik: Bu (sevap) Allah'tan bir lütuftur. Bilen olarak Allah yeter.
Muhammed Esed: Bu, Allahın lütfudur; ve hiç kimse Allahın sahip olduğu bilgiye sahip olamaz.
Mustafa İslamoğlu: Bu Allah'ı bir lutfudur; ve (bunu birinin bilmesi gerekiyorsa) her şeyi bilen Allah yeter.
Ömer Nasuhi Bilmen: İşte bu fazl, Allah Teâlâ'dandır. Ve Hak Teâlâ bihakkın bilici olarak kâfidir.
Ömer Öngüt: İşte (itaatkârlara yapılan) bu ihsan Allah'tandır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.
Şaban Piriş: Bu bağış Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Sadık Türkmen: Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.
Seyyid Kutub: Bu Allah'ın bağışıdır. Allah herşeyi yeterince bilir.
Suat Yıldırım: Bu, Allah’tan bir lütuftur. Bu lütfa lâyık olanların kadrini Allah’ın bilmesi yeter de artar!
Süleyman Ateş: Bu ni'met, Allah'tandır. Bilen olarak Allâh yeter.
Tefhim-ul Kuran: Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.
Ümit Şimşek: Bu Allah'tan gelen lütuftur. Allah'ın herşeyi biliyor olması ise kâfidir.
Yaşar Nuri Öztürk: Böylesi bir beraberlik Allah'ın lütfudur. Herşeyi bilici olarak Allah yeter.

quran-menu
NİSÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,