ŞUARA-98 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA-98 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

ŞUARA-98 için 40 meâl bulundu. Muhammed Esed (26/ŞUARÂ-98: çünkü, siz(in gibi yaratılmış varlıklar)ı alemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk;) / Ömer Nasuhi Bilmen (26/ŞUARÂ-98: «Çünkü biz sizi (ey putlar) Âlemlerin Rabbine müsavî tutuyorduk.»)
Sureler
Ayetler
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾

İz nusevvîkum bi rabbil âlemîn(âlemîne).

1.iz: olmuştu
2.nusevvî-kum: sizi eşit tutuyoruz
3.bi: ile
4.rabbi: Rabbi
5.el âlemîne: âlemler

İmam İskender Ali Mihr: Âlemlerin Rabbi ile sizi (putları) bir tutuyorduk.
Diyanet İşleri: “Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk.”
Abdul Metin Saruhan: Çünkü biz sizi alemlerin Rab’bi ile eşit tutuyorduk.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

BAKARA-80 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bakara Suresinin 80. âyet-i kerimesi, din adamlarının öğrettiği hurafelerden farklı olarak, Kur'ân'a göre cehennem hayatının ebedi olduğu kesin olarak ortaya koyan 53 âyetten biridir. Kur'ân'ın hiç...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: Sizi, âlemlerin Rabbiyle bir tuttuğumuz zaman.
Abdullah Parlıyan: Çünkü sizin gibi yaratılmış varlıkları, alemlerin Rabbıyla bir tutuyorduk.
Adem Uğur: Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk.
Ahmed Hulusi: "Hani sizi Rabb-ül âlemîn ile eşit kılmıştık. "
Ahmet Tekin: 'Biz, sizi, âlemlerin bütün varlıkların Rabbi ile eşit tutuyor muşuz?'
Ahmet Varol: Çünkü sizi alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk.
Ali Bulaç: "Çünkü sizi (yalancı olanları) alemlerin Rabbiyle eşit tutuyorduk.
Ali Fikri Yavuz: Çünkü (ey putlar), sizi âlemlerin Rabbine denk tutuyorduk.
Ali Ünal: “Sizi Âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk.
Bayraktar Bayraklı: (96-102) Cehennemde putlarıyla çekişerek şöyle derler: “Vallahi, biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi âlemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Şimdi ne şefaatçimiz ne de bir dostumuz vardır. Keşke geriye dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.”
Bekir Sadak: (96-102) Orada putlariyla cekiserek: «Vallahi biz apacik bir sapiklikta idik; cunku biz sizi alemlerin Rabbine esit tutmustuk; bizi saptiranlar ancak suclulardir; simdi sefaatcimiz, yakin bir dostumuz yoktur; keski geriye bir donusumuz olsa da inananlardan olsak derler.
Celal Yıldırım: Çünkü sizi, âlemlerin Rabbı ile eşit seviyede tutuyorduk.
Cemal Külünkoğlu: Çünkü sizi, âlemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk.
Diyanet İşleri (eski): (96-102) Orada putlarıyla çekişerek: 'Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi Alemlerin Rabbine eşit tutmuştuk; bizi saptıranlar ancak suçlulardır; şimdi şefaatçimiz, yakın bir dostumuz yoktur; keşke geriye bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak' derler.
Diyanet Vakfi: Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk.
Edip Yüksel: 'Çünkü sizi evrenlerin Rabbine denk tutuyorduk.'
Elmalılı Hamdi Yazır: Çünkü sizi rabbül'âlemîn seviyyesinde tutuyorduk
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Çünkü sizi alemlerin Rabbi seviyesinde tutuyorduk.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): «Çünkü biz sizi, âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk.»
Gültekin Onan: "Çünkü sizi (yalancı olanları) alemlerin rabbiyle eşit tutuyorduk."
Harun Yıldırım: “Çünkü sizi alemlerin rabbi ile eşit tutuyorduk.”
Hasan Basri Çantay: «Çünkü sizi aalemlerin Rabbi ile bir seviyyede tutuyorduk».
Hayrat Neşriyat: 'Çünki, sizi âlemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk.'
İbni Kesir: Hani biz, sizi alemlerin Rabbı ile bir tutmuştuk.
İlyas Yorulmaz: (Kendilerini azdıranlara) “Biz sizi Alemlerin Rabbine eşit tutuyorduk. ”
Kadri Çelik: “Çünkü sizi âlemlerin Rabbiyle eşit tutuyorduk.”
Muhammed Esed: çünkü, siz(in gibi yaratılmış varlıklar)ı alemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk;
Mustafa İslamoğlu: o zaman sizi alemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk;
Ömer Nasuhi Bilmen: «Çünkü biz sizi (ey putlar) Âlemlerin Rabbine müsavî tutuyorduk.»
Ömer Öngüt: “Çünkü biz sizi âlemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk. ”
Şaban Piriş: Çünkü sizi evrenin sahibi ile eşit tutmuştuk.
Sadık Türkmen: Biz o zaman sizi âlemlerin Rabbi ile eşit tutuyorduk!
Seyyid Kutub: Çünkü sizleri alemlerin Rabb'ine denk tutmuştuk.
Suat Yıldırım: (96-102) Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler "Vallahi de, tallahi de biz besbelli bir sapıklık içinde imişiz!" "Çünkü biz sizi Rabbülâlemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da, o mücrimler oldu." "Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz!" "Ah! Ne olurdu, imkân olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık!"
Süleyman Ateş: "Çünkü sizi âlemlerin Rabbine eşit tutuyorduk."
Tefhim-ul Kuran: «Çünkü sizi (yalancı olanları) alemlerin Rabbiyle eşit tutuyorduk.
Ümit Şimşek: 'O vakit sizi Âlemlerin Rabbiyle bir tutuyorduk.
Yaşar Nuri Öztürk: "Çünkü sizi âlemlerin Rabbi'yle aynı düzeyde tutuyorduk."

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,