ŞUARA-9 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA-9 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

ŞUARA-9 için 40 meâl bulundu. Bekir Sadak (26/ŞUARÂ-9: Rabbin suphesiz gucludur, merhametlidir. *) / Celal Yıldırım (26/ŞUARÂ-9: Rabbin gerçekten çok üstündür, çok güçlüdür ve çok merhamet sahibidir.)
Sureler
Ayetler
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾

Ve inne rabbeke le huvel azîzur rahîm(rahîme).

1.ve inne: ve muhakkak
2.rabbe-ke: senin Rabbin
3.le: elbette, mutlaka
4.huve: o
5.el azîzu: azîz, yüce
6.er rahîme: rahîm, rahmet nuru gönderen

İmam İskender Ali Mihr: Ve muhakkak ki senin Rabbin, elbette Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
Diyanet İşleri: Şüphesiz senin Rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.
Abdul Metin Saruhan: Şüphe yok ki Rab’bin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

EN'ÂM-87 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Kimileriniz hatırlayacaktır, raporlarımıza başladığımızda demiştik ki: "Ülkemizde üç tip dîn adamı vardır!" Şıracılar; dünyevî çıkarlar için Kur'ân meâli hazırlayan, bunu yaparken âyetlerin anlamla...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahîmdir.
Abdullah Parlıyan: Oysa senin Rabbin, gücüne erişilemeyen bir güç sahibi ve çok acıyıp esirgeyendir.
Adem Uğur: Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Ahmed Hulusi: Muhakkak ki senin Rabbin "HÛ"; El Aziyz'dir, Er Rahıym'dir.
Ahmet Tekin: Senin Rabbin kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.
Ahmet Varol: Şüphesiz senin Rabbin güçlüdür (azizdir), merhamet sahibidir (rahimdir).
Ali Bulaç: Şüphesiz, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz: Muhakkak ki senin Rabbin Azîzdir (kâfirlerden intikam almaya kâdirdir), Rahîm’dir (Müminlere merhametlidir).
Ali Ünal: Fakat şüphesiz ki senin Rabbin, O’dur Azîz, O’dur Rahîm (izzet ve ululuk sahibi ve mutlak galip, izzetine dokunan her kim olursa olsun onu cezalandırmaya gücü yeten; özellikle iman edip Kendisine yönelen kullarına karşı da hususî rahmeti pek bol olan).
Bayraktar Bayraklı: Şüphesiz senin Rabbin, mutlak galip ve sonsuz merhamet sahibidir.
Bekir Sadak: Rabbin suphesiz gucludur, merhametlidir. *
Celal Yıldırım: Rabbin gerçekten çok üstündür, çok güçlüdür ve çok merhamet sahibidir.
Cemal Külünkoğlu: Muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, mutlak galiptir, çok merhametlidir.
Diyanet İşleri (eski): Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.
Diyanet Vakfi: Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Edip Yüksel: Kuşkusuz senin Rabbin Güçlüdür, Rahimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır: Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz, öyle rahîm
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Şüphesiz ki, Rabbin, gerçekten güçlü, çok merhametlidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir.
Gültekin Onan: Şüphesiz, senin rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir.
Harun Yıldırım: Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.
Hasan Basri Çantay: Şüphesiz ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir.
Hayrat Neşriyat: Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.
İbni Kesir: Ve muhakkak ki senin Rabbın, elbette O; Aziz'dir, Rahim'dir.
İlyas Yorulmaz: Elbetteki Rabbin güçlü ve merhamet sahibidir.
Kadri Çelik: Şüphesiz senin Rabbin, gerçekten o üstün, güçlü ve çok merhamet sahibi olandır.
Muhammed Esed: Oysa, senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir!
Mustafa İslamoğlu: ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir.
Ömer Nasuhi Bilmen: Ve muhakkak ki, Senin Rabbin elbette o, çok izzet sahibidir, çok merhametlidir.
Ömer Öngüt: Şüphesiz ki Rabbin Azîz'dir, engin merhamet sahibidir.
Şaban Piriş: Elbette Rabbin, güçlüdür, merhametlidir.
Sadık Türkmen: Şüphesiz rabbin çok güçlü, çok merhametlidir.
Seyyid Kutub: Hiç kuşkusuz senin Rabb'in üstün iradeli ve merhametlidir.
Suat Yıldırım: Ama senin Rabbin azîz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).
Süleyman Ateş: Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur merhamet eden O'dur.
Tefhim-ul Kuran: Hiç şüphe yok, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlü olandır, merhamet sahibi olandır.
Ümit Şimşek: Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.
Yaşar Nuri Öztürk: Ve hiç kuşku yok, senin Rabbin gerçekten mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,