ŞUARA-83 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA-83 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

ŞUARA-83 için 40 meâl bulundu. Ali Bulaç (26/ŞUARÂ-83: "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;") / Ali Fikri Yavuz (26/ŞUARÂ-83: Rabbim, bana bir hikmet (ilim ve anlayış veya peygamberlik) ver ve beni salih kimselere kat.)
Sureler
Ayetler
رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîn(sâlihîne).

1.rabbi: Rabbim
2.heb lî: bana bağışla, ver
3.hukmen: hüküm, hikmet
4.ve elhık-nî: ve beni ilhak et, dahil et
5.bi es sâlihîne: salihlere

İmam İskender Ali Mihr: Rabbim bana hikmet bağışla ve beni salihlere dahil et.
Diyanet İşleri: “Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat.”
Abdul Metin Saruhan: Rab’bim bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

BAKARA-120 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bakara Suresinin 120. âyetinin kelime kelime anlamı: inne : muhakkak hudâllâhi (hudâ allâhi) : Allah'a ulaşmak huve : o el hudâ : hidayettir 2. raporumuz olan Fetih Suresinin 20. âyetinde hatırlars...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: Rabbim, bana peygamberlik ver ve beni temiz kişilere kat.
Abdullah Parlıyan: “Rabbim, bana yüksek bilgi, olgun hareket ver ve beni doğru dürüst olan yararlı işler yapan insanlar arasına kat.
Adem Uğur: Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Ahmed Hulusi: "Rabbim, bana bir hüküm hibe et ve beni sâlihlere dâhil et!"
Ahmet Tekin: 'Rabbim, bana hikmete dayalı hükümranlık, yargı ve icra yetkisi, şeriat ver. Beni dindar, ahlâklı, hayır-hasenât sahibi mü’minler, sâlihler zümresine kat.'
Ahmet Varol: Rabbim! Bana hüküm (ilim ve hikmet) bahşet ve beni salihlere kat.
Ali Bulaç: "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;"
Ali Fikri Yavuz: Rabbim, bana bir hikmet (ilim ve anlayış veya peygamberlik) ver ve beni salih kimselere kat.
Ali Ünal: (İbrahim, dua ve münacata yöneldi:) “Rabbim, bana hikmet ve her konuda doğru hüküm ve karar verebilme kabiliyeti bahşet; beni salih kullarının arasına kat.
Bayraktar Bayraklı: (75-83) İbrâhim şöyle demişti: “Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum, ancak âlemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Âhiret gününde, yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur. Rabbim! Bana ilim ve egemenlik ver ve beni iyiler arasına kat!”
Bekir Sadak: (75-83) Ibrahim: «Eski atalarinizin ve sizin nelere taptiklarinizi goruyor musunuz? Dogrusu onlar benim dusmanimdir. Dostum ancak alemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, dogru yola eristiren de O'dur. Beni yediren de, iciren de O'dur. Hasta oldugumda bana O sifa verir. Beni ldurecek, sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gununde yanilmalarimi bana bagislamasini umdugum O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasina kat.
Celal Yıldırım: Rabbim! Bana hüküm-hikmet ver ve beni iyi-yararlı kişilere eriştir.
Cemal Külünkoğlu: “Ey Rabbim! Bana (doğruyla eğrinin ne olduğuna) hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat!”
Diyanet İşleri (eski): (75-83) İbrahim: 'Eski atalarınızın ve sizin nelere taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar benim düşmanımdır. Dostum ancak Alemlerin Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gününde yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Diyanet Vakfi: Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.
Edip Yüksel: 'Rabbim, bana bilgelik ver ve beni iyiler arasına kat.'
Elmalılı Hamdi Yazır: Yarab, bana bir huküm ıhsan et ve beni sâlihine ilhak buyur
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Ya Rab, bana bir hüküm ver ve beni iyiler zümresine kat!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): «Ya Rab! Bana hikmet (hüküm) ver ve beni iyiler (zümresin)e kat.»
Gültekin Onan: "Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;"
Harun Yıldırım: “Rabbim, bana hüküm bağışla ve beni salihlere kat.”
Hasan Basri Çantay: «Rabbim, bana hüküm ihsan et ve beni saalihler (zümresine) kat».
Hayrat Neşriyat: 'Rabbim! Bana hikmet ihsan buyur ve beni sâlih kimseler arasına kat!'
İbni Kesir: Rabbım, bana hüküm ver. Ve beni salihlere kat.
İlyas Yorulmaz: “Rabbim bana hüküm vermeyi bağışla ve salih kullarının arasına kat. ”
Kadri Çelik: “Rabbim! Bana hüküm (ilim) bağışla ve beni salih olanlara kat.”
Muhammed Esed: "Ey Rabbim! Bana (doğruyla eğrinin ne olduğuna) hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla ve beni dürüst ve erdemli insanların arasına kat
Mustafa İslamoğlu: "Rabbim! Bana doğru bir muhakeme yeteneği bahşet ve beni iyilerin arasına kat!
Ömer Nasuhi Bilmen: «Yarabbi! Bana bir hikmet bahşet ve beni sâlihlere ilhak buyur.»
Ömer Öngüt: “Ey Rabbim! Bana hikmet ver ve beni sâlihler zümresine kat. ”
Şaban Piriş: Rabbim bana kavrayış kabiliyeti ver ve beni iyiler arasına kat!
Sadık Türkmen: “rabbim! bana yargı gücü (hüküm verme) yetkisi ver ve beni, iyi insanlar arasına kat.
Seyyid Kutub: Ya Rabbi, bana yararlı bilgi ve egemenlik ver ve beni iyi kullarının arasına kat.
Suat Yıldırım: Ya Rabbî! Bana hikmet ver ve beni hayırlı kulların arasına dahil eyle!
Süleyman Ateş: "Rabbim, bana hüküm (hükümdarlık, bilgi) ver ve beni Sâlihler arasına kat."
Tefhim-ul Kuran: «Rabbim, bana hüküm (ve hikmet) bağışla ve beni salih olanlara kat;»
Ümit Şimşek: 'Rabbim, bana ilim ve hikmet ver ve beni salihler arasına kat.
Yaşar Nuri Öztürk: "Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat!"

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,