ŞUARA Suresi 54. ayet meali, ŞUARA-54. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA Suresi 54. ayet meali, ŞUARA-54. ayet-i kerimesi meâllerini kıyasla

ŞUARA-54 için 40 meâl bulundu. Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) (26/ŞUARÂ-54: «Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır.») / Seyyid Kutub (26/ŞUARÂ-54: Toplanan askerlerine dedi ki, «Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar.»)
Sureler
Ayetler
إِنَّ هَؤُلَاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾

İnne hâulâi le şirzimetun kalîlûn(kalîlûne).

1.inne: muhakkak
2.hâulâi: bunlar
3.le: elbette, gerçekten
4.şirzimetun: küçük topluluk, küçük grup
5.kalîlûne: az (sayıları az)

İmam İskender Ali Mihr: Ve muhakkak ki bunlar, gerçekten (sayıları) az olan küçük bir grup.
Diyanet İşleri: Dedi ki, “Bunlar pek az ve önemsiz bir topluluktur.”
Abdul Metin Saruhan: Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattir.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FURKÂN-30 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Hatırlarsanız 11. raporumuzda dîn adamlarımızın üçe ayrıldıklarını belirtmiştik: 1. Şıracı dîn adamlarımız, 2. Bozacı dîn adamlarımız, 3. Allah'tan korkan dîn adamlarımız İşte "şıracı" adını verdiğ...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: Bunlar, hiç şüphe yok azlık bir topluluk.
Abdullah Parlıyan: “Şu İsrailoğulları sayısı az bir topluluktur.
Adem Uğur: Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.
Ahmed Hulusi: "Bunlar (İsrailoğulları) önemsiz bir azınlıktır!"
Ahmet Tekin: 'Esasen bunların sayıları az, önemsiz, bölük pörçük birileridir' dedi.
Ahmet Varol: 'Bunlar azlık bir kitledir.
Ali Bulaç: "Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;"
Ali Fikri Yavuz: “-Bunlar, (Mûsa’ya iman eden İsraîloğulları), muhakkak ki (bize nisbetle) pek az bir topluluktur.
Ali Ünal: “Esasen bunlar, çok küçük ve sefil bir topluluktur!” diyorlardı.
Bayraktar Bayraklı: (53-56) Bu arada Firavun, şehirlere, “Doğrusu bunlar, bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; elbette hepimiz uyanık olmalıyız” diyen haberciler gönderdi.
Bekir Sadak: (53-56) Bu arada Firavun sehirlere, «Dogrusu bunlar bizi ofkelendiren dokuntu azinliklardir; hepimiz tedbirli olmaliyiz» diyen munadiler gonderdi.
Celal Yıldırım: (53-54) Fir'avn da şehir ve kasabalara (asker) toplayıcı yetkilileri gönderdi (ve dedi ki): «Şüpheniz olmasın ki bunlar sayıları pek az birer topluluktur.
Cemal Külünkoğlu: (53-56) Firavun da şehirlere: “Gerçek şu ki; onlar (İsrailoğulları) azınlık olan dağınık bir topluluktur. (Buna rağmen) onlar bizi sürekli kızdırmaktadır. Biz ise, ihtiyatlı, koca bir topluluğuz” diye (çağıran asker) toplayıcılar gönderdi.
Diyanet İşleri (eski): (53-56) Bu arada Firavun şehirlere, 'Doğrusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; hepimiz tedbirli olmalıyız' diyen münadiler gönderdi.
Diyanet Vakfi: «Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır.»
Edip Yüksel: 'Bunlar küçük bir çetedir.'
Elmalılı Hamdi Yazır: Şunlar şübhe yok ki bir şirzimei kaliledirler
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Bunlar, şüphe yok ki küçük ve önemsiz bir toplulukturlar;
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): «Esasen bunlar, sayıları azar azar, bölük pörçük bir cemaattır.»
Gültekin Onan: "Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur."
Harun Yıldırım: "Esasen bunlar, sayıları az, bölük pörçük bir cemaattır."
Hasan Basri Çantay: «Şübhesiz ki bunlar (Isrâîl oğulları) azar azar birer cemâatdir».
Hayrat Neşriyat: (Askerler toplanınca, Fir'avun:) 'Şübhe yok ki şunlar (İsrâiloğulları) elbette az bir topluluktur.'
İbni Kesir: Şüphesiz ki bunlar; döküntü azınlıklarıdır.
İlyas Yorulmaz: “Onlar (İsrail oğulları) belalı bir azınlık. ”
Kadri Çelik: “Şüphesiz bunlar azınlık olan bir topluluktur (dediler).”
Muhammed Esed: (tebaasına:) "Bu (İsrailoğulları) soysuz, sefil bir topluluk;
Mustafa İslamoğlu: (ve şöyle dedi): "Şu kesin ki onlar (donanımsız) başıbozuk bir azınlık.
Ömer Nasuhi Bilmen: Şöyle diyordu: «Şüphe yok, onlar (israiloğulları) az kimselerden ibaret bir tâifedir.»
Ömer Öngüt: “Doğrusu bunlar döküntü azınlıklardır. ”
Şaban Piriş: -Onlar, kuşkusuz, azınlık olan bir cemaattir.
Sadık Türkmen: “şüphesiz şunlar az bir topluluktur.
Seyyid Kutub: Toplanan askerlerine dedi ki, «Bu adamlar, bir avuçluk, az sayıda bir toplulukturlar.»
Suat Yıldırım: "Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur."
Süleyman Ateş: "Şunlar, (şu İsrâil oğulları), az bir topluluktur" dedi.
Tefhim-ul Kuran: «Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur;»
Ümit Şimşek: 'Bunlar küçük ve önemsiz bir topluluk,' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk: "Kuşkusuz bunlar, küçücük bir topluluktur."

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,