ŞUARA-27 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA-27 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

ŞUARA-27 için 40 meâl bulundu. Süleyman Ateş (26/ŞUARÂ-27: (Fir'avn): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.) / Tefhim-ul Kuran (26/ŞUARÂ-27: (Firavun) Dedi ki: «Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.»)
Sureler
Ayetler
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾

Kâle inne resûlekumullezî ursile ileykum le mecnûn(mecnûnun).

1.kâle: dedi
2.inne: muhakkak
3.resûle-kum: sizin resûlünüz
4.ellezî: ki o
5.ursile: gönderildi
6.ileykum: size
7.le: elbette, gerçekten, mutlaka
8.mecnûnun: mecnun, deli

İmam İskender Ali Mihr: (Firavun): “Muhakkak ki size gönderilmiş olan resûlünüz mutlaka mecnundur (delidir).” dedi.
Diyanet İşleri: Firavun, “Bu size gönderilen peygamberiniz, şüphesiz delidir” dedi.
Abdul Metin Saruhan: Firavun; Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

FETİH-20 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bu âyette "Sıratı Mustakîm" veya "Allah'a ulaştıran yol" tabirini kullanmamış tüm mütercimlerimiz HİDAYETİ GİZLEMİŞLERDİR. Sıratı Mustakîm doğru veya dosdoğru yol değildir. Sıratı Mustakîm; Allah'a...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: Firavun, gerçekten de dedi, size gönderilen peygamberiniz, mutlaka deli.
Abdullah Parlıyan: Firavun: “Size gönderildiğini iddia eden Rasûlünüz, düpedüz deli” dedi.
Adem Uğur: Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.
Ahmed Hulusi: (Firavun) dedi ki: "Size irsâl olunan bu Rasûlünüz kesinlikle cinnî etki altındadır. " (Rasûllerin birçoğu hakikati dillendirdiğinde, cin etkisi altında olma ithamına maruz kalmıştır. A. H. )
Ahmet Tekin: Firavun:
'Size özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderilen Rasulünüz kesinlikle cinlere mahkûm olmuş biridir, delidir' dedi.
Ahmet Varol: (Firavun): 'Size gönderilmiş olan elçiniz mutlaka delidir' dedi.
Ali Bulaç: (Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."
Ali Fikri Yavuz: Firavun: “- Her halde size gönderilen peygamberiniz (!) ancak bir delidir.” dedi.
Ali Ünal: Firavun, (yine etrafındakilere dönerek): “Size gönderilen bu elçi var ya, gerçekten bir deli!” dedi.
Bayraktar Bayraklı: Firavun, “Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delidir” dedi.
Bekir Sadak: Firavun, cevresindekilere: «Size gonderilen peygamberiniz suphesiz delidir» dedi.
Celal Yıldırım: Fir'avn, «doğrusu size gönderilen elçinin elbette aklî dengesi bozuktur» dedi.
Cemal Külünkoğlu: (Firavun:) “Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir delidir!” dedi.
Diyanet İşleri (eski): Firavun, çevresindekilere: 'Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir' dedi.
Diyanet Vakfi: Firavun: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir, dedi.
Edip Yüksel: Dedi ki, 'Size gönderilen elçi, kesinlikle bir deli.'
Elmalılı Hamdi Yazır: Her halde size gönderilmiş olan resulünüz mutlak mecnun dedi
Elmalılı (sadeleştirilmiş): (Firavun): «Size gönderilen elçiniz mutlaka delidir.» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): (Firavun): «Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir» dedi.
Gültekin Onan: (Firavun) Dedi ki: "Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir."
Harun Yıldırım: Dedi ki: Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir,
Hasan Basri Çantay: (Fir'avn) «Her halde size gönderilen (bu) peygamberiniz, dedi, mutlak delidir».
Hayrat Neşriyat: (Fir'avun yine etrâfındakilere:) 'Size gönderilen bu elçiniz şübhe yok, mutlaka delidir!' dedi.
İbni Kesir: Firavun dedi ki: Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz delidir.
İlyas Yorulmaz: Firavun “ Size gönderilmiş olan elçi, geçekten delinin biri” dedi.
Kadri Çelik: (Firavun) Dedi ki: “Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.”
Muhammed Esed: (Firavun:) "Bu size gönderil(diğini iddia eden) rasulünüz düpedüz bir deli, bir kaçık!" dedi.
Mustafa İslamoğlu: (Firavun) dedi ki: "Size gönderil(diğini iddia ed)en elçiniz gerçekten de delinin tekiymiş."
Ömer Nasuhi Bilmen: (Fir'avun da) Dedi ki: «Size gönderilmiş olan resûlünüz, şüphe yok ki elbette bir mecnûndur.»
Ömer Öngüt: Firavun: “Size gönderilen peygamberiniz şüphesiz ki delidir. ” dedi.
Şaban Piriş: (Firavun ise:) -Size gönderilen elçi elbette delidir, dedi.
Sadık Türkmen: (Firavun) dedi ki: “Size gönderilen elçiniz, şüphesiz bir mecnundur.”
Seyyid Kutub: Firavun çevresindekilere: «Size peygamber olarak gönderilen bu adam kesinlikle bir delidir» dedi.
Suat Yıldırım: Firavun: "Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi kesinlikle bir deli!"
Süleyman Ateş: (Fir'avn): "Size gönderilen bu elçiniz mutlaka delidir" dedi.
Tefhim-ul Kuran: (Firavun) Dedi ki: «Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz, gerçekten bir delidir.»
Ümit Şimşek: Firavun 'Size gönderilen peygamberiniz kesinlikle delinin biri' dedi.
Yaşar Nuri Öztürk: Firavun dedi: "Şu size gönderilmiş bulunan resulünüz gerçekten tam bir deli."

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,