ŞUARA-103 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA-103 ayeti için tüm Türkçe Kuran Meallerini Kıyasla

ŞUARA-103 için 40 meâl bulundu. Süleyman Ateş (26/ŞUARÂ-103: Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar.") / Tefhim-ul Kuran (26/ŞUARÂ-103: Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.)
Sureler
Ayetler
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

İnne fî zâlike le âyeten, ve mâ kâne ekseruhum mu’minîn(mu’minîne).

1.inne: muhakkak
2.: içinde
3.zâlike: işte böylece
4.le: elbette
5.âyeten: bir âyet, ibret
6.ve mâ kâne: ve olmadı, değil
7.ekseru-hum: onların çoğu
8.mu'minîne: mü'minler

İmam İskender Ali Mihr: Muhakkak ki bunda elbette bir âyet (ibret) vardır. Fakat onların çoğu (buna rağmen) mü’min olmadılar.
Diyanet İşleri: Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi.
Abdul Metin Saruhan: Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır. Ama çokları iman etmezler.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

BAKARA-80 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

Bakara Suresinin 80. âyet-i kerimesi, din adamlarının öğrettiği hurafelerden farklı olarak, Kur'ân'a göre cehennem hayatının ebedi olduğu kesin olarak ortaya koyan 53 âyetten biridir. Kur'ân'ın hiç...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.
Abdullah Parlıyan: Şüphesiz bütün bunlarda, insanlar için bir ders vardır, onların çoğu buna inanmasalar da…
Adem Uğur: Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.
Ahmed Hulusi: Muhakkak ki bu olayda bir ders vardır. . . Onların çoğunluğu (hakikatlerine) iman etmiş değillerdir.
Ahmet Tekin: Kesinlikle bunlarda Allah’ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Fakat onların çoğu iman edecek değildir.
Ahmet Varol: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.
Ali Bulaç: Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Ali Fikri Yavuz: Şüphesiz bu haberlerde kesin bir ibret var; öyle iken kavminin çoğu kendisine iman etmediler.
Ali Ünal: Bütün bu olup bitenlerde (İbrahim’in yaşadıklarında) elbette çok önemli bir ibret vardır. Doğrusu, o halkın çoğu mü’min değildi.
Bayraktar Bayraklı: (103-104) Bunda şüphesiz bir ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Doğrusu Rabbin, güçlüdür, acıyandır.
Bekir Sadak: Bunda suphesiz bir ders vardir ama cogu inanmamistir.
Celal Yıldırım: Şüphesiz ki bu (anlatılanlarda bir öğüt ve ibret vardır; (ne yazık ki) onların çoğu imân etmemiştir.
Cemal Külünkoğlu: Kuşku yok ki, bunda alınacak büyük bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.
Diyanet İşleri (eski): Bunda şüphesiz bir ders vardır ama çoğu inanmamıştır.
Diyanet Vakfi: Bunda elbet (alınacak) büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.
Edip Yüksel: Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır: Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var, öyle iken ekserîsi mü'min olmadı
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Şüphesiz bunda mutlaka alınacak bir ders vardır; öyle iken çoğu inanmadı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Şüphesiz bunda bir âyet (alınacak bir ders) vardır; oysa çokları iman etmiş değillerdir.
Gültekin Onan: Gerçekten bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu inançlı olmamıştır.
Harun Yıldırım: Şüphe yok ki bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu mü’min değillerdi.
Hasan Basri Çantay: Şübhesiz ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.
Hayrat Neşriyat: Şübhesiz ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.
İbni Kesir: Muhakkak ki bunda bir ayet vardır. Ama onların çoğu mü'minler olmadı.
İlyas Yorulmaz: Elbetteki bu anlatılanlarda bir ibret var. Ancak onların çoğu (ayetlere) inanacak değillerdir.
Kadri Çelik: Şüphesiz bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Muhammed Esed: Şüphesiz bütün bunlarda (insanlar için) bir ders vardır, onların çoğu (buna) inanmasa da.
Mustafa İslamoğlu: Elbet bu (kıssada) da alınacak bir ders mutlaka vardır, fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.
Ömer Nasuhi Bilmen: (103-104) Şüphe yok, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki onların ekserisi imân etmiş kimseler olmadı. Ve şüphe yok, senin Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.
Ömer Öngüt: Şüphesiz ki bunda âyet (kudretimize bir nişane) vardır. Yine de onların çoğu iman etmezler.
Şaban Piriş: İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmezler.
Sadık Türkmen: Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Ancak onların birçoğu inanmıyor.
Seyyid Kutub: Kuşku yok ki, bu olaydan alınacak dersler vardır. Onların çoğunluğu inanmamış kimselerdi.
Suat Yıldırım: Elbette bunda alınacak ibret vardır; fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
Süleyman Ateş: Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar."
Tefhim-ul Kuran: Hiç şüphe yok, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.
Ümit Şimşek: İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.
Yaşar Nuri Öztürk: Kuşkusuz, bütün bunlarda mutlaka bir ibret vardır. Ama onların çoğu müminler değil.

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49