ŞUARA Suresi 10. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 26/ŞUARA-10

MÜJDE!

KuranMeali.org Desktop

Kuran Meallerini Kıyasla Masaüstü 4.0 Çıktı!

KuranMeali.org websitesinin offline versiyonu olan 40 Kur'ân Meâli mukayeseli v3.0 ve v4.0 versiyonları çıktı. Yeni program ziyaretçi analizlerimiz göz önünde bulundurularak, iki sürüm olarak hazırlandı.

ŞUARA Suresi 10. ayeti Türkçe Kur'an Mealleri | 26/ŞUARA-10

ŞUARA-10 için 40 meâl bulundu. Celal Yıldırım (26/ŞUARÂ-10: (10-11) Hani bir zaman Rabbin, Musâ'ya : «Zulmü âdet edinen millete, Fir'avn'ın milletine git; artık (Allah'tan) korkup (inkâr ve azgınlıktan, haksızlık ve taşkınlıktan) sakınmıyacaklar mı ?» diye seslenmişti.) / Diyanet İşleri (eski) (26/ŞUARÂ-10: (10-11) Rabbin Musa'ya: 'Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git' diye nida etmişti. 'Haksızlıktan sakınmazlar mı?')
Sureler
Ayetler
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

Ve iz nâdâ rabbuke mûsâ eni’til kavmez zâlimîn(zâlimîne).

1.ve iz nâdâ: ve seslenmişti
2.rabbu-ke: senin Rabbin
3.mûsâ: Musa
4.en i'ti: gitmesi
5.el kavme: kavim
6.ez zâlimîne: zalimler

İmam İskender Ali Mihr: Ve Rabbin, Musa (A.S)’a zalimler kavmine gitmesi (için) nida etmişti.
Diyanet İşleri: (10-11) Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.
Abdul Metin Saruhan: Ve yad et o zamanı ki Rab’bin Musa’ya nida buyurdu ki; Zalimler olan kavme gidiver.

HİDAYETİ GİZLEYENLER RAPORLARI

Hidayet; insan ruhunun yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Hidayet, İslâm'ın en önemli kavramıdır. Çünkü bir insan ancak Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ'nın cennetine girmeye hak kazanabilir. Hidayeti gizleyenler, Kur'ân'ın aslında olan "O'na ulaşır", "Allah'a ulaşmak" gibi ifadeleri meâllerinde değiştirerek Allah'a ulaşmayı gizleyen kişilerdir.

BAKARA-112 için Hidayeti Gizleyenler Raporu

"Men esleme vechehu lillâhi: vechini (fizik bedenini) Allah'a teslim eder" ifadesi muteşâbih (yoruma açık) bir ifade değil, muhkem (hüküm ihtiva eden, mânâsı açık olan) bir ifadedir. 16 meâlde hida...
Raporun devamı...
Abdulbaki Gölpınarlı: An o zamanı ki hani Rabbin, Mûsâ'ya, git zâlimler topluluğuna diye nidâ etmişti,
Abdullah Parlıyan: Ve hatırla, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git.
Adem Uğur: (10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.
Ahmed Hulusi: Hani Rabbin Musa'ya: "Zâlimler topluluğuna git!" diye nida etmişti.
Ahmet Tekin: Hani Rabbin Mûsâ’ya:
'İnkârda, isyanda ileri giden baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, insanları köleleştiren o zâlim kavme git.' diye nida etmişti.
Ahmet Varol: Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: 'Zalimler topluluğuna git.
Ali Bulaç: Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git;"
Ali Fikri Yavuz: Bir vakit Rabbin, Mûsa’ya şöyle buyurmuştu: “- Git o zalimler kavmine;
Ali Ünal: Hani, Rabbin Musa’ya nida etmiş ve şöyle buyurmuştu: “O zalim topluluğa git.
Bayraktar Bayraklı: (10-11) Hani Rabbin Mûsâ'ya, “O zâlimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Hâlâ sakınmayacaklar mı onlar?” diye seslenmişti.[377]
Bekir Sadak: (10-11) Rabbin Musa'ya: «Haksizlik eden millete, Firavun'un milletine git» diye nida etmisti. «Haksizliktan sakinmazlar mi?»
Celal Yıldırım: (10-11) Hani bir zaman Rabbin, Musâ'ya : «Zulmü âdet edinen millete, Fir'avn'ın milletine git; artık (Allah'tan) korkup (inkâr ve azgınlıktan, haksızlık ve taşkınlıktan) sakınmıyacaklar mı ?» diye seslenmişti.
Cemal Külünkoğlu: (10-11) Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git! Firavn'un toplumuna git. Hâlâ Allah'a karşı gelmekten sakınmayacaklar mı?”
Diyanet İşleri (eski): (10-11) Rabbin Musa'ya: 'Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git' diye nida etmişti. 'Haksızlıktan sakınmazlar mı?'
Diyanet Vakfi: (10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.
Edip Yüksel: Bir zamanlar Rabbin Musa'ya seslenmişti: 'O zalim topluma git.'
Elmalılı Hamdi Yazır: Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi
Elmalılı (sadeleştirilmiş): Bir vakit Rabbin Musa'ya şöyle seslendi: «Git o zalim kavme!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2): Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip «Git o zalim kavme» dedi.
Gültekin Onan: Hani senin rabbin Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git."
Harun Yıldırım: (10-11) Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.
Hasan Basri Çantay: (10-11) Hani Rabbin Musâya: «O zaalimler güruhuna, Fir'avnın kavmine git. Haalâ (fenâlıkdan) sakınmayacaklar mı onlar?» diye nida etmişdi.
Hayrat Neşriyat: (10-11) Hani Rabbin Mûsâ’ya: 'O zâlimler topluluğuna, Fir'avun’un kavmine git!(Allah’a karşı gelmekten) hâlâ sakınmayacaklar mı?' diye nidâ buyurdu.
İbni Kesir: Hani Rabbın Musa'ya seslenmişti ki: Zalimler güruhuna git;
İlyas Yorulmaz: Biz Musa ya “Zalim bir topluma git” diye seslenmiştik.
Kadri Çelik: Hani senin Rabbin, Musa'ya (şöyle) seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavime git.”
Muhammed Esed: Ve (hatırla,) hani, Rabbin Musa'ya: "Şu zalimler toplumuna git!" diye seslenmişti,
Mustafa İslamoğlu: Hani bir zamanlar Rabbin Musa'ya şöyle nida etmişti: "Şu zalimler güruhuna git;
Ömer Nasuhi Bilmen: (10-11) Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin Mûsa'ya nidâ buyurdu ki: «Zalimler olan kavme gidiver. Fir'avun'un kavmine ki, daha sakınmayacaklar mı?»
Ömer Öngüt: Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O zâlim kavme git!”
Şaban Piriş: Hani Rabbin, Musa’ya: -Zalim kavme git! diye seslenmişti.
Sadık Türkmen: Ve (hatirla); hani, Rabbin Musa’ya seslenmişti: “Zalimler topluluğuna git,
Seyyid Kutub: Hani Rabb'in Musa'ya şöyle seslenmişti, «Şu zalim topluma git.
Suat Yıldırım: (10-11) Bir vakit de Rabbin Mûsâ’ya: "Haydi! o zulme batmış olan topluma, yani Firavun’un halkına gidip, "hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de!" diye nida etti.
Süleyman Ateş: Rabbin Mûsâ'ya seslendi: "O zâlim kavme git!"
Tefhim-ul Kuran: Hani senin Rabbin, Musa'ya seslenmişti: «Zulmetmekte olan kavime git;»
Ümit Şimşek: Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti, 'O zalimler güruhuna git,' diye.
Yaşar Nuri Öztürk: Rabbinin Mûsa'ya, "Zulüm sergileyenler topluluğuna git" diye seslenişini hatırla.

quran-menu
ŞUARÂ Suresi (Mealleri Kıyasla)
1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,